Administracija

Alytė Zakarauskienė
Direktorė

aukštasis, II vadybinė kategorija

Gimė 1960-12-20 Intos mieste, Komi ASSR.
1978 metais baigė Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą.
1983 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Įgijo pradinių klasių pedagogikos ir metodikos mokytojos specialybę.
1983-2009 m. dirbo Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje.
1999-2000 m. dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1995 m. suteikta pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.
1996 m. suteikta pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.
2008 m. suteiktas Rytų Lietuvos metų mokytojo vardas.
Nuo 2009 m. spalio mėn. dirba Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktore.
2014 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Kontaktai:
Telefonas: (8~386) 52678

Aldona Veršekytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis išsilavinimas, II vadybinė kategorija

Gimimo data – 1965-03-11
Išsilavinimas: 
1983 m. baigė Ignalinos vidurinė mokyklą.
1986 m. baigė Vilniaus pedagoginę mokyklą ir įgijo auklėtojos kvalifikaciją.
2008 m. baigė ŠU ir įgijo specialiojo pedagogo-logopedo kvalifikaciją.
Pedagoginio darbo patirtis:
1986-1992 m. dirbo „Naujo gyvenimo“ kolūkio vaikų darželio auklėtoja.
1992-2008 m. dirbo Ignalinos mokyklos-darželio auklėtoja.
Nuo 2008 m. dirba Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Kontaktai:
Telefonas: (8~386) 52935

Stasė Savičiūnienė
Vidiškių skyriaus vedėja

Aukštasis išsilavinimas, III vadybinė kvalifikacinė kategorija