Laisvos darbo vietos

Ignalinos „Šaltinėlio" mokyklai reikalingas dietistas; mokyklos Didžiasalio skyriui reikalingi: skyriaus vedėjas, dietistas, ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Telefonas pasiteiravimui (8386) 52678.

Atnaujinta: 2017-04-25