Naujienos

„Želmenėlių“ vaikučių saulutė ir darbeliai skirti Vasario 16-ajai.

Nuo mažens mokomės džiaugtis tuo, ką turime: namais, šeima, draugais, gimtine. Eilėraščiu, daina, šokiu, linksmu žaidimu ir pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvomis – pasveikinome Lietuvą su jos švente. Tegul visiems čia būna gera.

Igno ir Linos legenda byloja apie miesto pavadinimo atsiradimą, o Ignalinos herbas pasako, jog mūsų gimtasis kraštas turtingas ežerais. Mes džiaugiamės gyvendami Ignalinoje.

Vasario 16-osios gatvėje esančioje „Šaltinėlio“ mokykloje Vasario 16-osios rytas prasidėjo nuotaikinga švente „Mažoj širdelėj mano – Lietuva“. Tam buvo ruoštasi kruopščiai: mokomasi dainų, eilėraščių, ratelių. Grupių ir koridorių sienas papuošė vaikų piešiniai ir darbeliai. Salėje šventė prasidėjo iškilmingu himno giedojimu. Po to, kiekvienos grupės vaikučiai, šventiškai nusiteikę ir pasipuošę, su auklėtojomis pasirodė scenoje. Visus dalyvius ir žiūrovus (tarp kurių netrūko ir tėvelių) žavėjo savo gražiais žodžiais, dainomis, šokiais, skirtais savo gimtinei. Šventė užbaigta bendra daina, o kiemo alpinariumas pasipuošė vaikų  darbeliais.

Vasario 14 d. „Šaltinėlio“ mokykloje vyko susitikimas su teisėsaugos atstovais. Dalyvavo Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros (Ignalinos) prokurorė Gražina Valinčienė ir  Ignalinos rajono policijos komisariato tyrėja Loreta Juodelienė.

Tėviškės vardas – žemė gimtoji
Ir viršum josios padangė melsva.
Širdis manoji taip ir kartoja –
Visas tas grožis – tai Lietuva.

Zita Budrienė